[:en]IMPROVET. Erasmus Project that aims to improve the proximity responses for the adaptation of VET[:ca]IMPROVET. Millora de les respostes de proximitat per a l’ adaptació de la formació professional[:es]IMPROVET. Mejora de las respuestas de proximidad para la adaptación de la formación profesional[:]

Descripción de la publicación

[:en]IMPROVET. Erasmus Project that aims to improve the proximity responses for the adaptation of VET.

IMPROVET: IMPROVING PROXIMITY RESPONSES FOR THE ADAPTATION OF VET

Funding body: ERASMUS+ Programme
Coordinator: Vinalopó Consortium
Partners: Notus, WISEMAR, FGB, Avelino Province, Golbasi District
Period: 2015-2017
Notus Team: Marc Caballero, Maria Caprile, Pablo Sanz

The project aims to develop a model of intervention for local actors and administrations involved in vocational training. The model of intervention aims to facilitate the development of partnerships and collaborative structures in order to adapt the supply of vocational education to the local needs of companies. Guidelines will be produced to facilitate the development of agreements or local partnerships, a needs assessment of local training, the programming of the supply of vocational training and an impact analysis.

www.improvet.eu[:ca]IMPROVET. Projecte Erasmus+ que te com a objectiu millorar les respostes de proximitat per a l’adaptació de la formació professional

IMPROVET: IMPROVING PROXIMITY RESPONSES FOR THE ADAPTATION OF VET
[Millora de les respostes de proximitat per a l’ adaptació de la formació professional]

Entitat finançadora: Programa ERASMUS+
Coordinador: Consorcio del Vinalopó
Socis: Notus, WISEMAR, FGB, Provincia de Avelino, Distrito de Golbasi
Durada: 2015-2017
Equip Notus: Marc Caballero, Maria Caprile, Pablo Sanz

El projecte te com a objectiu desenvolupar un model d’intervenció per a les administracions i agents locals implicats en la formació professional. El model d’intervenció té la finalitat de facilitar l’establiment de partenariats i estructures de col·laboració per adaptar l’oferta de la formació professional a les necessitats locals de les empreses. Amb aquest objectiu, s’instauraran guies per l’establiment de pactes o partenariats locals, l’anàlisi de les necessitats de formació locals, la programació de l’oferta de formació professional i l’anàlisi de l’impacte.

www.improvet.eu[:es]IMPROVET. Proyecto Erasmus+ que tiene como objetivo mejorar las respuestas de proximidad para la adaptación de la formación profesional

IMPROVET: IMPROVING PROXIMITY RESPONSES FOR THE ADAPTATION OF VET
[Mejora de las respuestas de proximidad para la adaptación de la formación profesional]

Entidad financiadora: Programa ERASMUS+
Coordinador: Consorcio del Vinalopó
Socios: Notus, WISEMAR, FGB, Provincia de Avelino, Distrito de Golbasi
Duración: 2015-2017
Equipo Notus: Marc Caballero, Maria Caprile, Pablo Sanz

El proyecto tiene como objetivo desarrollar un modelo de intervención para las administraciones y agentes locales implicados en la formación profesional. El modelo de intervención tiene la finalidad de facilitar el establecimiento de partenariados y estructuras de colaboración para adaptar la oferta de formación profesional a las necesidades locales de las empresas. Con ese objetivo se establecerán guías para el establecimiento de pactos o partenariados locales, el análisis de las necesidades de formación locales, la programación de la oferta de formación profesional y el análisis de impacto.

www.improvet.eu[:]

Volver a arriba