[:en]GENPORT. FP7 project to develop an internet portal to exchange knowledge and inspire collective action on gender and science. [:ca]GENPORT. Projecte del 7PM que te com objectiu desenvolupar un portal d’Internet per intercanviar coneixements i inspirar la col·laboració sobre gènere i ciència[:es]GENPORT. Proyecto del 7PM que tiene como objetivo desarrollar un portal de Internet para intercambiar conocimientos e inspirar la colaboración sobre género y ciencia[:]

Descripción de la publicación

[:en]GENPORT. FP7 project to develop an internet portal to exchange knowledge and inspire collective action on gender and science.

GENPORT – AN INTERNET PORTAL FOR SHARING KNOWLEDGE AND INSPIRING COLLABORATIVE ACTION ON GENDER AND SCIENCE

Funding body: European Commission, 7th Framework Programme for Research and Technological Development
Coordinator: Universitat Oberta de Catalunya
Partners: Portia Ltd; Fondazione Giacomo Brodolini; Matej Bel University; Örebro University; Leibniz Institute for the Social Sciences, Center of Excellence Women and Science
Period: 2013-2017
Notus Team: Maria Caprile, Rachel Palmén

GenPORT for an online community of professionals, policymakers and researchers. The portal brings together organisations and individuals throughout the world in favour of gender equality and excellence in science, technology and innovation. It favours a broad definition of science which encompasses all disciplines, the natural and social sciences as well as humanities.

The GenPORT internet portal provides a space for organisations to present themselves and it acts as an entry point for a great deal of constantly evolving resources – thanks to the contributions of the community members. The objective of the portal is to facilitate the exchange of experiences and strengthen cooperation in order to support policies and practical interventions in the search for gender equality.

Website: www.genderportal.eu

PUBLICATIONS

Palmén, R. & De Micheli, B. (2015). Education and Training, GenPORT Research Synthesis 1.

Müller, J. & Palmén, R. (2015). Academic and Science Careers, GenPORT Research Synthesis 2.

Palmén, R. & Bitusikova, A. (2015). Institutional Practices and Processes, GenPORT Research Synthesis 3.

Pollitzer, E., & Palmén, R. (2015). Gender in Research Content and Knowledge, GenPORT Research Synthesis 4.

Palmén, R., Lipinsky, A., & Getz, L. (2015). Policy Setting and Implementation, GenPORT Research Synthesis 5.

 [:ca]GENPORT. Projecte del 7PM que te com objectiu desenvolupar un portal d’Internet per intercanviar coneixements i inspirar la col·laboració sobre gènere i ciència

GENPORT – AN INTERNET PORTAL FOR SHARING KNOWLEDGE AND INSPIRING COLLABORATIVE ACTION ON GENDER AND SCIENCE
[GENPORT – Un portal d’ Internet per intercanviar coneixement i inspirar l’acció col·laborativa sobre el gènere i la ciència]

Entitat finançadora: Unió Europea, Setè Programa Marc d’ Investigació i Desenvolupament
Coordinador: Universitat Oberta de Catalunya
Socis: Portia Ltd; Fondazione Giacomo Brodolini; Matej Bel University; Örebro University; Leibniz Institute for the Social Sciences, Center of Excellence Women and Science
Durada: 2013-2017
Equip Notus: Maria Caprile, Rachel Palmén

El portal de GENPORT posa a disposició una comunitat en línia de professionals, responsables polítics i investigadors. El portal està integrat per organitzacions i individus que treballen a tot el món en favor de la igualtat de gènere i l’excel·lència en la ciència, la tecnologia i la innovació, des d’una concepció àmplia de la ciència que abraça totes les disciplines – les ciències naturals i socials i les humanitats.

La comunitat GENPORT i el portal d’Internet proporcionen un espai per a les organitzacions i individus per presentar i actuar com a porta d’entrada a un gran volum de recursos d’investigació, informació de polítiques, materials pràctics i molt més. El portal està en constant evolució gràcies a les contribucions dels membres de la comunitat. L’objectiu del portal és facilitar l’intercanvi d’experiències i fomentar la col·laboració, per continuat donant suport a les polítiques i les intervencions pràctiques en la cerca de la igualtat de gènere.

Web: www.genderportal.eu

PUBLICACIONS

Palmén, R. & De Micheli, B. (2015). Education and Training, GenPORT Research Synthesis 1.

Müller, J. & Palmén, R. (2015). Academic and Science Careers, GenPORT Research Synthesis 2.

Palmén, R. & Bitusikova, A. (2015). Institutional Practices and Processes, GenPORT Research Synthesis 3.

Pollitzer, E., & Palmén, R. (2015). Gender in Research Content and Knowledge, GenPORT Research Synthesis 4.

Palmén, R., Lipinsky, A., & Getz, L. (2015). Policy Setting and Implementation, GenPORT Research Synthesis 5.

[:es]GENPORT. Proyecto del 7PM que tiene como objetivo desarrollar un portal de Internet para intercambiar conocimientos e inspirar la colaboración sobre género y ciencia


GENPORT – AN INTERNET PORTAL FOR SHARING KNOWLEDGE AND INSPIRING COLLABORATIVE ACTION ON GENDER AND SCIENCE
[GENPORT – Un portal de Internet para intercambiar conocimiento e inspirar la acción colaborativa sobre el género y la ciencia]

Entidad financiadora: Unión Europea, Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo
Coordinador: Universitat Oberta de Catalunya
Socios: Portia Ltd; Fondazione Giacomo Brodolini; Matej Bel University; Örebro University; Leibniz Institute for the Social Sciences, Center of Excellence Women and Science
Duración: 2013-2017
Equipo Notus: Maria Caprile, Rachel Palmén

El portal de GENPORT pone a disposición una comunidad en línea de profesionales, responsables políticos e investigadores. El portal está integrado por organizaciones e individuos que trabajan en todo el mundo en favor de la igualdad de género y la excelencia en la ciencia, la tecnología y la innovación, desde una concepción amplia de la ciencia que abarca todas las disciplinas – las ciencias naturales y sociales y las humanidades.

La comunidad GENPORT y el portal de Internet proporcionan un espacio para las organizaciones e individuos para presentar y actuar como una puerta de entrada a un gran volumen de recursos de investigación, información de políticas, materiales prácticos, y mucho más. El portal está en constante evolución gracias a las contribuciones de los miembros de la comunidad. El objetivo del portal es facilitar el intercambio de experiencias y fomentar la colaboración, para continuar apoyando las políticas y las intervenciones prácticas en la búsqueda de la igualdad de género.

Web: www.genderportal.eu

PUBLICACIONES

Palmén, R. & De Micheli, B. (2015). Education and Training, GenPORT Research Synthesis 1.

Müller, J. & Palmén, R. (2015). Academic and Science Careers, GenPORT Research Synthesis 2.

Palmén, R. & Bitusikova, A. (2015). Institutional Practices and Processes, GenPORT Research Synthesis 3.

Pollitzer, E., & Palmén, R. (2015). Gender in Research Content and Knowledge, GenPORT Research Synthesis 4.

Palmén, R., Lipinsky, A., & Getz, L. (2015). Policy Setting and Implementation, GenPORT Research Synthesis 5.

[:]

Volver a arriba