[:en]Study about the integration of young people the Gornal neighbourhood of Hospitalet de Llobregat. [:ca]Estudi sobre la inserció laboral dels joves en el barri del Gornal de l’ Hospitalet de Llobregat[:es]Estudio sobre la inserción laboral de los jóvenes en el barrio del Gornal de Hospitalet de Llobregat[:]

Descripción de la publicación

[:en]Labour market integration of young people. Study about the integration of young people the Gornal neighbourhood of Hospitalet de Llobregat.

LABOUR MARKET INTEGRATION OF YOUNG PEOPLE IN THE GORNAL NEIGHBOURHOOD

Funding body: Hospitalet de Llobregat City Council
Coordinator: Notus
Partners:
Period: 2013
Notus Team: Oriol Homs, Joan Antoni Serra

The objective of this project was to promote young people’s integration into the labour market in the Gornal neighbourhood in the municipality of Hospitalet de Llobregat. The project formed part of the social and economic regeneration initiative URBAN-GORNAL of the neighbourhood. The project consisted in carrying out an applied study of emerging sectors, needs for unskilled employment in the Gornal neighbourhood and qualification requirements for the integration of young people in the neighbourhood. In order to carry out this study, the strategy of the Economic and Employment Promotion Area of the municipality. The conclusions and proposals of the study have been incorporated into a proposed program contract with the Catalan government to promote active employment policies in the municipality.[:ca]Inserció laboral de joves. Estudi sobre la inserció laboral dels joves en el barri del Gornal de l’ Hospitalet de Llobregat

INSERCIÓ LABORAL DELS JOVES EN EL BARRI DEL GORNAL

Entitat finançadora: Ajuntament de l’ Hospitalet de Llobregat
Coordinador: Notus
Socis:
Durada: 2013
Equip Notus: Oriol Homs, Joan Antoni Serra

L’objectiu d’aquest projecte era promoure la inserció laboral dels joves del barri del Gornal, en el municipi de l’Hospitalet de Llobregat. El projecte formava part de la iniciativa URBAN-GORNAL de regeneració econòmica i social del barri. El projecte va consistir a realitzar un estudi aplicat sobre sectors emergents, necessitats d’ocupació no qualificada en el barri del Gornal i requeriments de qualificació per a la inserció dels joves del barri. Per a la realització d’aquest estudi es van tenir present les línies estratègiques de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació del municipi. Les conclusions i propostes de l’estudi es van incorporar a una proposta de contracte programa amb la Generalitat de Catalunya per promoure les polítiques actives d’ocupació al municipi.[:es]Inserción laboral de jóvenes. Estudio sobre la inserción laboral de los jóvenes en el barrio del Gornal de Hospitalet de Llobregat

INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES EN EL BARRIO DEL GORNAL

Entidad financiadora: Ayuntamiento Hospitalet de Llobregat
Coordinador: Notus
Socios:
Duración: 2013
Equipo Notus: Oriol Homs, Joan Antoni Serra

El objetivo de este proyecto era promover la inserción laboral de los jóvenes en el barrio del Gornal, en el municipio de Hospitalet de Llobregat. El proyecto formaba parte de la iniciativa URBAN-GORNAL de regeneración económica y social del barrio. El proyecto ha consistido en realizar un estudio aplicado sobre sectores emergentes, necesidades de empleo no cualificado en el barrio del Gornal y requerimientos de cualificación para la inserción de los jóvenes del barrio.

Para la realización de este estudio, se ha tenido en cuenta las líneas estratégicas del Área de Promoción Económica y Empleo del municipio. Las conclusiones y propuestas del estudio se han incorporado a una propuesta de contrato programa con la Generalitat de Catalunya para promover las políticas activas de empleo en el municipio.[:]

Volver a arriba