[:en]Development of a training plan for Moianés[:ca]Elaboració del pla formatiu del Moianès.[:es]Elaboración del plan formativo del Moianés. Proyecto encargado por el Consorcio del Moianés.[:]

Descripción de la publicación

[:en]Development of a training plan for Moianés. Project commissioned by the Moianés Consortium.

DEVELOPMENT OF A TRAINING PLAN FOR MOIANÉS.

Funding body: CONSORCI DEL MOIANÉS
Coordinator: NOTUS
Partners: NOTUS
Period: 2016
Notus Team: Oriol Homs, Pablo Sanz and Joan Antoni Serra

The objective of this project is to develop a current map of the supply and demand of training in the region of Moinaés through an analysis of the main data-bases and administrative information and fieldwork based on discussion groups with business organisations and trade unions. Taking into consideration this analysis, a proposal of training activities and a training service will be formulated for the region.[:ca]Elaboració del pla formatiu del Moianès. Projecte encarregat pel Consorci del Moianès

ELABORACIÓ DEL PLA FORMATIU DEL MOIANÈS.

Entitat finançadora: CONSORCI DEL MOIANÉS
Coordinador: NOTUS
Socis:
Durada: 2016
Equip Notus: Oriol Homs, Pablo Sanz i Joan Antoni Serra

L’objectiu d’aquest projecte és el d’elaborar un mapa actualitzat de l’oferta i demanda formativa a la Comarca del Moianès, a través de l’anàlisi de les principals bases de dades i informació administrativa, i un treball de camp basat en grups de discussió amb organitzacions empresarials i sindicals. Tenint en compte aquesta anàlisi, es formularà una proposta d’activitats de formació i un servei de formació per a la comarca.[:es]ELABOLACIÓN DEL PLAN FORMATIVO DEL MOIANÉS.

Entidad financiadora: CONSORCI DEL MOIANÉS
Coordinador: NOTUS
Socios: NOTUS
Duración: 2016
Equipo Notus: Oriol Homs, Pablo Sanz y Joan Antoni Serra

El objetivo de este proyecto es elaborar un mapa actualizado de la oferta y la demanda formativa en la Comarca del Moinaés a través de un análisis de las principales bases de datos e información administrativa y un trabajo de campo basado en grupos de discusión con organizaciones empresariales y sindicales. Tomando en consideración este análisis, se formulará una propuesta de actividades de formación y un servicio de formación para la comarca.[:]

Volver a arriba