[:en]European Skills Panorama, Technical assistance to CEDEFOP[:ca]Assistència tècnica per al European Skills Panorama del CEDEFOP[:es]Asistencia técnica para el diseño de la web European Skills Panorama de CEDEFOP[:]

Descripción de la publicación

[:en]European Skills Panorama. Technical assistance to CEDEFOP for the initial design of a portal on employment and qualifications.

TECHNICAL ASSISTANCE FOR THE DESIGN OF CEDEFOP’S EUROPEAN SKILLS PANORAMA WEB

Funding body: Bilbomática SA – King-eClient SL
Coordinator: Notus
Partners:
Period: 2014-2015
Notus Team: Maria Caprile

The objective of this project was to provide technical assistance for the initial design of CEDEFOP’s European Skills Panorama webpage. Bilbomática SA and King eClient are working for the European agency CEDEFOP in revamping the design and organisation of the European Skills Panorama web. NOTUS has participated in this task providing specialist technical assistance about the content of the webpage, specifically the initial list of employment and qualifications indicators and the best way of presenting this data for a non-specialist audience.

Web Skills Panorama: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en[:ca]European Skills Panorama. Assistència tècnica al CEDEFOP per al disseny inicial d’aquest portal sobre ocupació i qualificacions.

ASISTENCIA TÉCNICA PER AL DISSENY DE LA WEB EUROPEAN SKILLS PANORAMA DE CEDEFOP

Entitat finançadora: Bilbomática SA – King-eClient SL
Coordinador: Notus
Socis:
Durada: 2014-2015
Equip Notus: Maria Caprile

L’objectiu d’aquest projecte va ser el de proporcionar assistència tècnica per al disseny inicial de la web European Skills Panorama del CEDEFOP. Bilbomática SA i King eClient estan treballant per a l’agència europea CEDEFOP en la renovació del disseny i organització de la web European Skills Panorama. Notus ha participat en aquesta feina donant assistència tècnica especialitzada sobre el contingut d’aquesta web, en concret, el llistat inicial d’indicadors d’ocupació i qualificació i la manera més idònia de presentar aquestes dades per un públic molt ampli i no especialitzat.

Web Skills Panorama: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en[:es]European Skills Panorama. Asistencia técnica a CEDEFOP para el diseño inicial de este portal sobre empleo y cualificaciones

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LA WEB EUROPEAN SKILLS PANORAMA DE CEDEFOP

Entidad financiadora: Bilbomática SA – King-eClient SL
Coordinador: Notus
Socios:
Duración: 2014-2015
Equipo Notus: Maria Caprile

El objetivo de este proyecto fue prestar asistencia técnica para el diseño inicial de la web European Skills Panorama de CEDEFOP. Bilbomática SA y King eClient están trabajando para la agencia europea CEDEFOP en la renovación del diseño y organización de la web European Skills Panorama. NOTUS ha participado en esta tarea prestando asistencia técnica especializada sobre el contenido de esta web, en concreto el listado inicial de indicadores de empleo y cualificación y el modo más idóneo de presentar estos datos para un público muy amplio y no especializado.
Web Skills Panorama: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en[:]

Volver a arriba