[:en]In depth analysis of the impact of fraudulent forms of contracting work on working conditions inequalities and business competition[:ca]Anàlisi en profunditat de les formes de contractació fraudulentes i el seu impacte en la desigualtat de les condicions de treball i la competencia empresarial[:es]Análisis en profundidad de las formas de contratación fraudulentas y su impacto en la desigualdad de las condiciones de trabajo y la competencia empresarial[:]

Descripción de la publicación

[:en]IN DEPTH ANALYSIS OF THE IMPACT OF FRAUDULENT FORMS OF CONTRACTING WORK ON WORKING CONDITIONS INEQUALITIES AND BUSINESS COMPETITION

Funding body: Eurofound
Coordinator: Notus/Fondazione Giacomo Brodolini
Partners: Notus, Fondazione Giacomo Brodolini and national experts.
Period: 2016-2017
Notus team: Pablo Sanz

The overall objective of this study is to better understand the consequences of fraudulent forms of contracting work on working conditions, affecting workers and business competition, and to determine how effective the measures implemented by seven EU countries are in tackling/preventing fraud. To this aim, the study carries out interviews with relevant stakeholders (e.g. representatives of mediation bodies, labour inspectors and social partners) in the seven countries selected: Austria, Belgium, Finland, Spain, Italy, Estonia, the Czech Republic and the United Kingdom. NOTUS will carry out the scientific coordination of the study.

Publication

Eurofound (2017), Fraudulent contracting of work: Bogus self-employment (Czech Republic, Spain and UK), Eurofound, Dublin. Authors: Pablo Sanz de Miguel (Notus), Feliciano Iudicone (Fondazione Brodolini) and Isabella Biletta (Eurofound) (https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1717en1_0.pdf)

Eurofound (2017), Fraudulent contracting of work: Abusing the posting of workers (Belgium, Finland and Italy), Eurofound, Dublin. Authors: Pablo Sanz de Miguel (Notus), Feliciano Iudicone (Fondazione Brodolini) and Isabella Biletta (Eurofound) (https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1717en3_0.pdf)

Eurofound (2017), Fraudulent contracting of work: Fixed-term contracts (Belgium, Estonia and Spain), Eurofound, Dublin. Authors: Pablo Sanz de Miguel (Notus), Feliciano Iudicone (Fondazione Brodolini) and Isabella Biletta (Eurofound) (https://www.eurofound.europa.eu/publications/information-sheet/2017/fraudulent-contracting-of-work-abusing-fixed-term-contracts-belgium-estonia-and-spain)

Eurofound (2017), Fraudulent contracting of work: Sham companies(Austria, Estonia and Italy), Eurofound, Dublin. Authors: Pablo Sanz de Miguel (Notus), Feliciano Iudicone (Fondazione Brodolini) and Isabella Biletta (Eurofound) (https://www.eurofound.europa.eu/publications/information-sheet/2017/fraudulent-contracting-of-work-sham-companies-austria-estonia-and-italy)

Eurofound (2017), Fraudulent contracting of work: Abusing traineship status (Austria, Finland, Spain and Uk), Eurofound, Dublin. Authors: Pablo Sanz de Miguel (Notus), Feliciano Iudicone (Fondazione Brodolini) and Isabella Biletta (Eurofound) (https://www.eurofound.europa.eu/publications/information-sheet/2017/fraudulent-contracting-of-work-abusing-traineeship-status-austria-finland-spain-and-uk)[:ca]IN DEPTH ANALYSIS OF THE IMPACT OF FRAUDULENT FORMS OF CONTRACTING WORK ON WORKING CONDITIONS INEQUALITIES AND BUSINESS COMPETITION [Anàlisi en profunditat de les formes de contractació fraudulentes i el seu impacte en la desigualtat de les condicions de treball i la competencia empresarial]

Entitat financiadora: Eurofound
Coordinador: Notus/Fondazione Giacomo Brodolini
Socis: Notus, Fondazione Giacomo Brodolini i experts nacionals
Durada: 2016-2017
Equip Notus: Pablo Sanz

L’objectiu general de l’estudi és el d’ampliar el coneixement sobre les conseqüències de la contractació fraudulenta en les condicions de treball i en la competència empresarial, i determinar el grau d’efectivitat de les mesures implementades a 7 països de la UE per evitar o pervenir aquestes formes contractuals. Tenint en compte aquest objectiu, l’estudi realitza entrevistes a agents rellevants (membres d’organismes de mediació, inspectors de treball, agents socials, etc.) als 7 països seleccionats: Àustria, Bèlgica, Finlàndia, Espanya, Itàlia, Estònia, República Txeca i Regne Unit. Notus realitza la coordinació científica de l’estudi.

Publicacions

Eurofound (2017), Fraudulent contracting of work: Bogus self-employment (Czech Republic, Spain and UK), Eurofound, Dublin. Authors: Pablo Sanz de Miguel (Notus), Feliciano Iudicone (Fondazione Brodolini) and Isabella Biletta (Eurofound) (https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1717en1_0.pdf)

Eurofound (2017), Fraudulent contracting of work: Abusing the posting of workers (Belgium, Finland and Italy), Eurofound, Dublin. Authors: Pablo Sanz de Miguel (Notus), Feliciano Iudicone (Fondazione Brodolini) and Isabella Biletta (Eurofound) (https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1717en3_0.pdf)

Eurofound (2017), Fraudulent contracting of work: Fixed-term contracts (Belgium, Estonia and Spain), Eurofound, Dublin. Authors: Pablo Sanz de Miguel (Notus), Feliciano Iudicone (Fondazione Brodolini) and Isabella Biletta (Eurofound) (https://www.eurofound.europa.eu/publications/information-sheet/2017/fraudulent-contracting-of-work-abusing-fixed-term-contracts-belgium-estonia-and-spain)

Eurofound (2017), Fraudulent contracting of work: Sham companies(Austria, Estonia and Italy), Eurofound, Dublin. Authors: Pablo Sanz de Miguel (Notus), Feliciano Iudicone (Fondazione Brodolini) and Isabella Biletta (Eurofound) (https://www.eurofound.europa.eu/publications/information-sheet/2017/fraudulent-contracting-of-work-sham-companies-austria-estonia-and-italy)

Eurofound (2017), Fraudulent contracting of work: Abusing traineship status (Austria, Finland, Spain and Uk), Eurofound, Dublin. Authors: Pablo Sanz de Miguel (Notus), Feliciano Iudicone (Fondazione Brodolini) and Isabella Biletta (Eurofound) (https://www.eurofound.europa.eu/publications/information-sheet/2017/fraudulent-contracting-of-work-abusing-traineeship-status-austria-finland-spain-and-uk)[:es]IN DEPTH ANALYSIS OF THE IMPACT OF FRAUDULENT FORMS OF CONTRACTING WORK ON WORKING CONDITIONS INEQUALITIES AND BUSINESS COMPETITION [Análisis en profundidad de las formas de contratación fraudulentas y su impacto en la desigualdad de las condiciones de trabajo y la competencia empresarial]

Entidad financiadora: Eurofound
Coordinador: Notus/Fondazione Giacomo Brodolini
Socios: Notus, Fondazione Giacomo Brodolini y expertos nacionales
Duración: 2016-2017
Equipo Notus: Pablo Sanz

El objetivo general del estudio es ampliar el conocimiento sobre las consecuencias de la contratación fraudulenta en las condiciones de trabajo y en la competencia empresarial, y determinar el grado de efectividad de las medidas implementadas en 7 países de la UE para evitar o prevenir dichas formas contractuales. En vistas a este objetivo, el estudio realiza entrevistas a agentes relevantes (miembros de organismos de mediación, inspectores de trabajo, agentes sociales, etc.) en los 7 países seleccionados: Austria, Bélgica, Finlandia, España, Italia, Estonia, República Checa y Reino Unido. Notus realiza la coordinación científica del estudio.

Publicaciones

Eurofound (2017), Fraudulent contracting of work: Bogus self-employment (Czech Republic, Spain and UK), Eurofound, Dublin. Authors: Pablo Sanz de Miguel (Notus), Feliciano Iudicone (Fondazione Brodolini) and Isabella Biletta (Eurofound)

Eurofound (2017), Fraudulent contracting of work: Abusing the posting of workers (Belgium, Finland and Italy), Eurofound, Dublin. Authors: Pablo Sanz de Miguel (Notus), Feliciano Iudicone (Fondazione Brodolini) and Isabella Biletta (Eurofound)

Eurofound (2017), Fraudulent contracting of work: Fixed-term contracts (Belgium, Estonia and Spain), Eurofound, Dublin. Authors: Pablo Sanz de Miguel (Notus), Feliciano Iudicone (Fondazione Brodolini) and Isabella Biletta (Eurofound)

Eurofound (2017), Fraudulent contracting of work: Sham companies(Austria, Estonia and Italy), Eurofound, Dublin. Authors: Pablo Sanz de Miguel (Notus), Feliciano Iudicone (Fondazione Brodolini) and Isabella Biletta (Eurofound)

Eurofound (2017), Fraudulent contracting of work: Abusing traineship status (Austria, Finland, Spain and UK), Eurofound, Dublin. Authors: Pablo Sanz de Miguel (Notus), Feliciano Iudicone (Fondazione Brodolini) and Isabella Biletta (Eurofound)

 [:]

Volver a arriba