[:en]Analysis of key factors for conceptual and practical development of the dual vocational training model[:ca]Anàlisi dels elements clau per al desenvolupament teòric i pràctic de la formació professional dual[:es]Análisis de los elementos clave para el desarrollo teórico y práctico de la formación profesional dual.[:]

Descripción de la publicación

[:en]Analysis of dual vocational training. Study commissioned by the Catalan government to inform the the development of dual vocational training in Catalonia.

ANALYSIS OF KEY FACTORS FOR CONCEPTUAL AND PRACTICAL DEVELOPMENT OF THE DUAL VOCATIONAL TRAINING MODEL

Funding body: Catalan Government
Coordinator: Oriol Homs
Partners:
Period: 2013
Notus team: Oriol Homs

The objective of this project was to carry out an analysis of the vocational training schemes in Europe and beyond to determine the main conditions that influence the excellence of the different models of dual vocational training. This analysis led to a series of conclusions and a set of proposals to guide the implementation of the dual (alternance) vocational training model in Catalonia. The project included several working sessions to define the contents of the First Congress of Vocational Training organized by the Council of Vocational Training in Catalonia (Consell Català de Formació Professional). This has facilitated contact with experts from other countries who participated in the working sessions.[:ca]Anàlisi de la formació professional dual. Estudi encarregat per la Generalitat de Catalunya per a orientar el desenvolupament de la formació professional dual a Catalunya

ANÀLISI DELS ELEMENTS CLAU PER AL DESENVOLUPAMENT TEORIC I PRÀCTIC DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya
Coordinador: Oriol Homs
Socis:
Durada: 2013
Equip Notus: Oriol Homs

L’objectiu d’aquest projecte era el de realitzar una anàlisi dels sistemes de formació professional en alternança a Europa i al món, per determinar els principals elements clau que influeixen en l’excel·lència dels diferents models existents. Aquesta anàlisi ha premés obtenir una sèrie de conclusions i realitzar un conjunt de propostes per tal d’orientar l’aplicació del model de formació en alternança a Catalunya. Paral·lelament a l’estudi, s’ha participat en vàries sessions de treball per definir el contingut del I Congrés de Formació Professional organitzat pel Consell Català de Formació Professional. S’ha facilitat el contacte amb experts d’altres països i s’ha participat en diferents sessions del Congrés.[:es]Análisis de la formación profesional dual. Estudio encargado por la Generalitat de Catalunya para orientar el desarrollo de la formación profesional dual en Catalunya

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO TEÓRICO Y PRÁCTICO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

Entidad financiadora: Generalitat de Catalunya
Coordinador: Oriol Homs
Socios:
Duración: 2013
Equipo Notus: Oriol Homs

El objetivo de este proyecto era realizar un análisis de los sistemas de formación profesional en alternancia en Europa y en el mundo para determinar los principales elementos clave que influyen en la excelencia de los diferentes modelos existentes. Este análisis ha permitido obtener una serie de conclusiones y realizar un conjunto de propuestas con el fin de orientar la aplicación del modelo de formación en alternancia en Catalunya.

Paralelamente al estudio, se ha participado en varias sesiones de trabajo para definir el contenido del I Congreso de Formación Profesional organizado por el Consell Català de Formació Professional. Se ha facilitado el contacto con expertos de otros países y se ha participado en las sesiones del Congreso.[:]

Volver a arriba