[:en]Win-Win Arrangements. Study commissioned by Eurofound to analyse innovative win win measures through social dialogue at company level. [:ca]Acords “win-win”: estudi encarregat per Eurofound per analitzar mesures innovadores a través del diàleg social a l’ empresa[:es]Acuerdos “win-win”: medidas innovadoras a través de diálogo social en la empresa.[:]

Descripción de la publicación

[:en]Win-Win Arrangements. Study commissioned by Eurofound to analyse innovative win win measures through social dialogue at company level.

WIN-WIN ARRANGEMENTS: INNOVATIVE MEASURES THROUGH SOCIAL DIALOGUE AT COMPANY LEVEL

Funding body: Eurofound
Coordinator: Notus
Partners:
Period: 2015
Notus Team: Pablo Sanz

The general objective of the project was to examine why and how companies develop measures characterised as win-win agreements that can be mutually beneficial to both workers and the company. Interviews were carried out in four companies to directors, human resource managers and workers’ representatives. Through these, knowledge was gained about innovative measures at the company level; how these have been introduced and implemented as well as the role of workers and their representatives.[:ca]Acords “win-win”: estudi encarregat per Eurofound per analitzar mesures innovadores a través del diàleg social a l’ empresa

WIN-WIN ARRANGEMENTS: INNOVATIVE MEASURES THROUGH SOCIAL DIALOGUE AT COMPANY LEVEL [Acords “win win”: mesures innovadores a través de diàleg social a l’ empresa]

Entitat finançadora: Eurofound
Coordinador: Notus
Socis:
Durada: 2015
Equip Notus: Pablo Sanz

L’objectiu general del projecte era el de conèixer en profunditat per què i com les empreses desenvolupen mesures que tenen característiques d’acords “win-win”, i que poden beneficiar simultàniament als treballadors i a l’empresa. Tenint en compte aquest objectiu, es van realitzar entrevistes a 4 empreses, als gerents o directors de recursos humans i als representants des treballadors. A través d’aquestes entrevistes es va intentar ampliar el coneixement amb relació a la incidència de mesures innovadores a nivell d’empreses; la forma amb què s’ha introduït i implementat, així com el paper dels treballadors i els seus representants.[:es]Acuerdos “win-win”. Estudio encargado por Eurofound para analizar medidas innovadoras a través del diálogo social en la empresa

WIN-WIN ARRANGEMENTS: INNOVATIVE MEASURES THROUGH SOCIAL DIALOGUE AT COMPANY LEVEL [Acuerdos “win win”: medidas innovadoras a través de diálogo social en la empresa]

Entidad financiadora: Eurofound
Coordinador: Notus
Socios:
Duración: 2015
Equipo Notus: Pablo Sanz

El objetivo general del proyecto era conocer en profundidad por qué y cómo las empresas desarrollan medidas que tienen las características de acuerdos “win win” que pueden beneficiar, simultáneamente, a los trabajadores y a la empresa. Atendiendo a este objetivo, se condujeron entrevistas en 4 empresas a los gerentes o directores de recursos humanos y a los representantes de los trabajadores. A través de ellas, se intentó ampliar el conocimiento con relación a la incidencia de medidas innovadoras a nivel de empresas; la forma según la cual se han introducido e implementado, así como el papel de los trabajadores y sus representantes.[:]

Volver a arriba