Presentació de l’Enquesta de Joventut de Catalunya 2017

L’Enquesta de Joventut de Catalunya es realitza cada cinc anys… read more →