Promoció dels estudis en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.

Promoció dels estudis en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Estudi encarregat pel Parlament Europeu sobre els estudis i la situació laboral dels professionals en aquestes àrees.


stemENCOURAGEMENT OF STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS) STUDIES: LABOUR MARKET SITUATION AND COMPARISON OF PRACTICES TARGETED AT YOUNG PEOPLE IN DIFFERENT MEMBER STATES
[Promoció dels estudis STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques):
situació en el mercat de treball i anàlisi comparat de les pràctiques dirigides als joves en diferents Estats Membres]

Veure estudi en pdf.
Entitat finançadora: Parlament Europeu
Coordinador: Fondazione Giacomo Brodolini
Socis:
Durada: 2015
Equip Notus: Maria Caprile, Rachel Palmén, Pablo Sanz

A pesar de les altes tasses d’atur, a molts països europeus hi ha escassetat de persones qualificades en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (les denominades qualificacions STEM en anglès). Amb l’objectiu d’abordar aquesta qüestió, el Comitè d’Ocupació i Afers Socials del Parlament Europeu, va sol·licitar l’estudi “Promoció dels estudis STEM: situació al mercat de treball i anàlisi comparat de les pràctiques dirigides als joves en diferents Estats Membres”. Maria Caprile, Rachel Palmen i Pablo Sanz de l’equip de Notus van col·laborar amb la FGB en l’elaboració d’aquest estudi.

A l’estudi s’aborda la situació al mercat de treball dels professionals STEM i s’analitza els diferents enfocaments nacionals per a promoure els estudis STEM. L’objectiu és identificar pràctiques que contribueixin a incrementar les ofertes de qualificacions STEM en el mercat de treball.

Publicació: Encouraging STEM studies for the labour market, Study for the EP EMPL Committee (2015)
Autors: Maria Caprile, Rachel Palmén, Pablo Sanz, Giancarlo Dente
Veure pdf. aquí