Col·lecció de bones pràctiques de mesures no monetàries en l’ àrea de dona i pobresa

Bones pràctiques en l’àrea de dona i pobresa. Estudi encarregat per l’Institut Europeu d’ Igualtat de Gènere (EIGE) per identificar bones pràctiques en l’ eradicació de la pobresa des de la perspectiva de gènere

COLLECTION OF GOOD PRACTICES OF NON-MONETARY MEASURES IN THE AREA OF WOMEN AND POVERTY
[Col·lecció de bones pràctiques de mesures no monetàries en l’ àrea de dona i pobresa]

Entitat finançadora: EIGE (Institut Europeu d’ Igualtat de Gènere)
Coordinador: Fondazione Giacomo Brodolini
Socis:
Durada: 2015-2016
Equip Notus: Maria Caprile

L’Institut Europeu d’Igualtat de Gènere (EIGE) ha engegat l’estudi “Col·lecció de bones pràctiques de mesures no monetàries en l’àrea de la dona i la pobresa”. L’estudi forma part del programa estratègic de gender mainstreaming de l’institut i té un objectiu doble.

En primer lloc, analitzar fins a quin punt els països europeus han desenvolupat una metodologia amb dimensió de gènere per al disseny, implementació i seguiment de les polítiques que fan front a la pobresa, fent especial èmfasi en la recollida i ús de dades apropiats. En segon lloc, identificar un conjunt de bones pràctiques de mesures no monetàries en l’àrea de la dona i pobresa en dos grups específics: pobresa i treball i pobresa de les persones d’origen immigrant. La Maria Caprile forma part de l’equip de coordinació de l’estudi, juntament amb Alberto Merolla (FGB) i les expertes Danièle Meulders (Bèlgica) i Ursula Barry (Irlanda)