El paper dels agents socials en els programes de reforma nacional i en el Semestre Europeu.

El paper dels agents socials en els programes de reforma nacional i en el Semestre Europeu. Estudi encarregat per Eurofound que analitza la participació dels agents socials en aquest procés.

COMPARATIVE ANALYTICAL REPORT ON “THE ROLE OF SOCIAL PARTNERS IN THE NATIONAL REFORM PROGRAMMES AND IN THE EUROPEAN SEMESTER”
[Informe analític comparat sobre “El paper dels agents socials en els programes de reforma nacional i en el Semestre Europeu”]

Veure estudi en pdf.

 

Entitat finançadora: Eurofound
Coordinador: Notus
Socis: Fondazione Giacomo Brodolini
Durada: 2014-2015
Equip Notus: Pablo Sanz

L’estudi analitza el paper que els agents socials europeus i nacionals estan jugant en el Semestre Europeu en els països de la UE28. En el cas dels agents socials nacionals es presta especial atenció a la seva participació en l’elaboració i implementació dels Programes Nacionals de Reforma i de les Recomanacions Específiques als Estats Membres formulades per la Comissió.

Publicació

Eurofound (2016), Role of the social partners in the European Semester, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Autors: Pablo Sanz (Notus), Christian Welz and Ricardo Rodriguez Contreras, Eurofound
Link: Web Eurofund